© FOTOGRAFSKO DRUŠTVO GRČA KOČEVJE | narava@fotodrustvo-grca.si

Home


Fotografsko društvo GRČA Kočevje

Ustanovljeno (Since) 29. 01. 1999


Naslov (Address): Rožna 39, 1330 Kočevje

Transakcijski račun društva - IBAN: SI56 0311 3100 0000 302

SWIFT( BIC ): SKBASI2X SKB Banka d.d., Ajdovščina 4, 1000 Ljubljana


ORGANI DRUŠTVA (The Club)


Predsednik (Chairman) - Marjan Artnak


Izvršilni odbor (The Committee)

Predsednik (Chairman) - Marjan Artnak

Tajnica (Secretary) - Nika Sever

Blagajnik (Treasurer) - Stanko Lavrič

Člana izvršilnega odbora (Members) - Andraž Žnidaršič in Gal Žvab


Disciplinsko razsodišče -


Nadzorni odbor (Supervisors) - Miran Krapež, Elvis Rajšel, Anita Zupančič


Kontakt (Contact) - narava@fotodrustvo-grca.si


Član društva lahko postane vsak občan, ki prostovoljno pristopi k društvu tako, da poda pisno izjavo, sprejme njegov statut, dolžnosti in pravice, ki jih iz njega sledijo in plača članarino.


Pristopna izjava je tukaj>>>


Statut društva tu tukaj>>>

ČLANI DRUŠTVA in kontakti - Members and Contacts


Marjan Artnak |  www.lesart.si

Mira Artnak Bizjak

Klara Ban

Bojana Benčina

Janez Černač

Iliana Renata Hauptman-Slak

Andrej Jarni

Branko Južnič

Stane Klemenc

Miran Krapež |  http://www.mirankrapez.si/

Janika Kržič

Stanko Lavrič

Žiga Marin

Dušan Markuš

Branko Petauer

Natalija Pišec |  https://www.flickr.com

Željko Pleše

Elvis Rajšel

Nika Sever

Natalija Šveigl

Zdravko Turk

Milena Vidmar Romič

Anita Zupančič

Marija Zupančič

Andraž Žnidaršič

Gal Žvab

FOTOGRAFSKO DRUŠTVO GRČA KOČEVJE  |  INFORMACIJE

Klikni na fotografijo | Click on Photo

POSTANI ČLAN FD GRČA Kočevje