© FOTOGRAFSKO DRUŠTVO GRČA KOČEVJE | narava@fotodrustvo-grca.si

Home


Fotografski natečaji, ki jih organizira Fotografsko društvo Grča:

NARAVA - Mednarodni fotografski natečaj, ki poteka po pravilih fotografskih združenj katerih člani smo:

FZS - Fotografska zveza Slovenije

FIAP - Mednarodna fotografska zveza za umetniško fotografijo PSA - Fotografska zveza ZDA.

NARAVA je natečaj na katerem se predstavijo fotografi s celega sveta. Izmed natečajev, ki jih organiziramo je organizacijsko najzahtevnejši, po udeležbi najštevilčnejši in posledično tudi najodmevnejši.DRUŠTVENA PREGLEDNA RAZSTAVA - Vsakoletni natečaj, ki je namenjen izključno članom Fotografskega društva GRČA.

Na natečaju se člani praviloma predstavimo z deli, ki so nastala tekom tekočega leta in so kot taka pregled fotografskega ustvarjanja članov društva v tem letu. Natečaj se časovno ujema z občnim zborom društva, ki je običajno ob koncu vsakega leta.Podrobnejše informacije o natečajih in razpisne pogoje najdete na straneh posameznih natečajev!

The Photographic Contests, organized by the Photo Club Grča:

NARAVA - An International Photography Contest, which is conformed under the rules of photographic associations whose members we are:

FZS - Photographic Association of Slovenia

FIAP - International Federation of Photographic Art and

PSA - Photographic Association of USA.

NARAVA is a contest which present photographers from around the world. It's the bigest and most valuable contest in our organizations.


NARAVA NARAVA

FOTOGRAFSKI NATEČAJI V ORGANIZACIJI FOTOGRAFSKEGA DRUŠTVA