© FOTOGRAFSKO DRUŠTVO GRČA KOČEVJE | narava@fotodrustvo-grca.si

Home


FOTOGRAFSKA DELAVNICA ČLANOV FD GRČA NA NOTRANJSKEM. Oktober 2021

Foto delavnica Križna jama, Rakov škocjan in Cerkniško jezero                                                                                  

Fotografije: Zdravko Turk, Žiga Marin in Natalija Pišec